Inleiding

Wij respecteren de privacy van mensen die persoonsgegevens aan ons verstrekken. De persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt zullen we beveiligen en vertrouwelijk behandelen. Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Telecommunicatiewet en andere privacyregels.

Dit privacy statement is bestemd voor al onze klanten met wie wij een overeenkomst hebben of klanten die van onze telecomdiensten gebruik maken.

In deze privacyverklaring informeren wij u over de doelen waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken. Wij zullen de verkregen persoonsgegevens alleen verwerken voor de doelen waarvoor zij zijn verstrekt. Verder leggen wij u uit op welke wijze wij uw persoonsgegevens gebruiken en welke bewaartermijnen wij hanteren. 

Welke persoonsgegevens verwerken we van je en met welk doel?

Relatiegegevens

Wij hebben jouw contactinformatie, informatie over door jou bestelde diensten/producten en informatie als wij contact hebben met elkaar.

Wij beschikken over de persoonsgegevens zodat we na kunnen gaan wie je bent en met je kunnen communiceren. Bij het sluiten van een overeenkomst bewaren we ook persoonsgegevens om aan de overeenkomst te kunnen voldoen. Deze gegevens bevatten onder meer je naam, (aflever)adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, adresgegevens voor levering en andere contactgegevens die we rechtstreeks van je krijgen.

Wij bewaren deze gegevens zolang het nodig is om de overeenkomst uit te voeren en tot maximaal vijf jaar daarna.

Financiële gegevens

Om ervoor te zorgen dat wij de juiste factuur sturen, verwerken we ook persoonsgegevens. Daarnaast kan het zo zijn dat we informatie over je verwerken omdat wij verplicht zijn om de kredietwaardigheid te onderzoeken bij een bepaald type telecomabonnementen.

Wij verwerken daarom betaalinformatie als een bankrekeningnummer, betaalhistorie en factuurgegevens.

Wij krijgen ook van derden (denk aan het Bureau Kredietregistratie (BKR)) financiele informatie aan de hand van persoonsgegevens. Dit voorkomt dat wij een overeenkomst met u sluiten die u niet kunt nakomen omdat u niet over voldoende financiele middelen beschikt. Dit is aan de orde bij een mobiel toestel waarvoor je een lening van meer dan € 250 aangaat. Wij kunnen dan aanvullende informative vragen. Het staat u vrij om die persoonsgegevens niet te verstrekken, maar wij kunnen dan deze overeenkomst niet met u sluiten omdat wij vanwege onze zorgplicht gehouden zijn bij u deze persoonsgegevens te vragen..

Wij bewaren deze gegevens zolang het nodig is om de overeenkomst uit te voeren en tot maximaal vijf jaar daarna.

Soms gelden echter langere wettelijke termijnen waaraan wij ons houden: Voor bepaalde Financiële gegevens geldt een andere termijn. Zo geldt een fiscal bewaartermijn van zeven jaar na het einde van de overeenkomst.

Daarnaast vernietigen wij deze persoonsgegevens niet totdat de factuur is betaald en in geval van een procedure voor de duur van deze procedure.

Fraude

Zodra er een onderzoek naar fraude plaatsvindt, verstrekken we persoonsgegevens aan opsporende instanties. Wij hebben een legitiem belang bij het verwerken van deze persoonsgegevens om u wen onze veiligheid te waarborgen en misbruik tegen te gaan.

Soms zijn wij daarom ook verplicht om persoonsgegevens af te geven bij een strafrechtelijk onderzoek. Dat doen we alleen als we dit wettelijk verplicht zijn.

Internetsites van derden

Op onze websites vindt u links naar andere websites en social media (Instagram, Pinterest, Linked-in, Twitter en Facebook. Deze privacyverklaring is hierop niet van toepassing. Deze websites kunnen een ander privacybeleid hebben waarop wij geen invloed hebben.

Nieuwsbrief

Op onze website kunt u een formulier invullen om u aan tye melden voor de niuwsbrief. Door het invullen van dit formulier, geeft u toestemming om deze nieuwsbrief aan u te versturen.

Hiervoor gebruiken wij alleen uw naam en e-mailadres.

Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het bewaren van deze persoonsgegevens om u te bereiken. Wij bewaren deze persoonsgegegevens totdat u zich voor de nieuwsbrief afmeldt.

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op uw pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Dit gebeurt direct als u onze website bezoekt.

De cookies op onze website gebruiken we alleen om onze website beter te laten functioneren.

U kunt deze cookies zelf verwijderen door binnen de instellingen van uw computer de browsergeschiedenis te wissen.

We verstrekken geen gegevens aan derden voor marketingdoelen behalve als je bij ons hebt aangegeven dat je geinteresseerd bent in bepaalde diensten.

Rechten met betrekking tot persoonsgegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. U hebt de volgende rechten:

  1. een uitleg krijgen over de persoonsgegevens die we verwerken en wat we daarmee doen;
  2. de inzage in uw persoonsgegevens;
  3. het corrigeren van terechte fouten;
  4. het verwijderen van verouderde gegevens;
  5. het intrekken van toestemming;
  6. bezwaar maken tegen een bepaald gebruik en
  7. het overdragen van uw gegevens naar een derde.

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de onderstaande contactpersoon of de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe kan ik dit dan doen?

U kunt een verzoek zoals hierboven bedoeld heel eenvoudig bij ons indienen. Loopt de overeenkomst via je werkgever, dan moet je dit verzoek aan je werkgever sturen.

Diversen

De privacyverklaring kan van tijd tot tijd door ons aangepast worden.

Wij verwerken geen persoonsgegevens buiten de EER.

Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Utrecht. 

Contactgegevens

Dutchtel

Naam contactpersoon privacy: B. Wolsak

De Corridor 14 A

3621 ZB Breukelen

Telefoon: 030 7271 000